OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim przystąpiło do realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program ten może być realizowany na podstawie:

– „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie w Powiecie Aleksandrowskim” (Uchwała Nr V/87/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 maja 2015 r.),

lub

– „Bez przemocy. Programu korekcyjno – edukacyjnego sprawców przemocy
w rodzinie” (Uchwała Nr V/86/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 maja 2015 r.).

W związku z powyższym kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ogłasza nabór na trenerów (kobiety
i mężczyźni) do prowadzenia w/w programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

 1. Adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

87 – 700 Aleksandrów Kujawski

ul.Sikorskiego 3

tel. (54) 282 61 54, 509 379 876, 514 542 555.

 

 1. Czas trwania programu:

Maj – wrzesień 2018 r.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków:
  1. psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi
   w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji,
  2. ukończone szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy
   w rodzinie w wymiarze, co najmniej 100 godzin, w tym
   w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,
  3. co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • w przypadku realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na podstawie „Bez przemocy. Programu korekcyjno–edukacyjnego sprawców przemocy w rodzinie”, ukończone szkolenia dla trenerów programu „Bez przemocy”.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach,
 • dokument potwierdzający co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • oferta cenowa – kosz za godzinę usługi.

 

 1. Informacje:
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

 

 1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim w zamkniętej kopercie z podanym adresem i dopiskiem „Program korekcyjno – edukacyjny” lub przesłać pocztą na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

87 – 700 Aleksandrów Kujawski

ul. Sikorskiego 3

w terminie do 14 maja 2018 r.

 

 1. O wynikach ogłoszenia wszystkie osoby zostaną poinformowane pocztą elektroniczną.

 

 

OGŁOSZENIE

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim  poszukuje  kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Rodziną zastępczą oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka może zostać małżeństwo lub osoba samotna chcąca dzielić się swoją dobrocią, radością i miłością, oraz która chce i może stworzyć rodzinę zastępczą dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w rodzinach biologicznych.

Szczegółowych informacji na temat udzielają: kierownik, pracownik socjalny  i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:

 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 3, w godzinach 7.30 – 15.30, w pokoju nr 2,
 • telefonicznie: 54 282 61 54 nr wewnętrzny: 104, 105, 107,

telefon komórkowy:  509 379 876 lub 514 542 555.

Ulotka na kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka – ulotka

 

logo proj

W ramach realizacji Projektu „Rodzina w Centrum” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim zapewnia poradnictwo:

-pedagogiczne

-prawne

-psychologiczne

-mediacje rodzinne

Osoby zainteresowane wyżej wymienionym wsparciem prosimy o zgłaszanie się do  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, pokój nr 5 w godzinach 7.30-15.30, bądź kontakt telefoniczny nr: 54-282-61-54 wewnętrzny 105,114; 509-379-876;514-542-555.Szczegółowych informacji o realizacji projektu udzielają pracownicy tutejszego Centrum:
Monika Kochanowska oraz Arleta Najder i Karolina Kamińska.

 

logo projOgłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ogłasza nabór na szkolenie dla wolontariuszy dla rodzin zastępczych. Szkolenie jest nieodpłatne, ma na celu przygotowanie uczestników do współpracy z rodzinami zastępczymi. Informujemy, iż jest to szkolenie jednodniowe, trwające osiem godzin, które odbędzie się w siedzibie tutejszego Centrum, przy ulicy Sikorskiego 3, w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Monika Kochanowska w siedzibie tutejszego Centrum, w pokoju  nr 5 lub telefonicznie 54 282 61 54 nr wewnętrzny  114, 509 379 876, 514 542 555.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej https://pcpr-aleksandrow.rbip.mojregion.info/rodzina-w-centrum/ oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  ul. Sikorskiego 3, w godzinach 7.30 – 15.30.

Szkolenie realizowane jest w Projekcie partnerskim pn. ‘Rodzina w Centrum”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020r.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Sikorskiego 3

87-700 Aleksandrów Kujawski

Tel. 54 282 61-54; 509 – 379 – 876; 514 – 542 – 555

Fax 54 282 61-54

E-mail: pcpr_aleks[at]wp[dot]pl

Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 -15:30
Wtorek 7:30 -15:30
Środa 7:30 -15:30
Czwartek 7:30 -15:30
Piątek 7:30 -15:30

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>