INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim informuje, iż w ramach  projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum”,  w okresie od 1 lipca 2018r. do 31 lipca 2018r. wszystkie formy pomocy w zakresie wsparcia rodzin i pieczy  zastępczej są realizowane - załącznik.   Ochrona Danych Osobowych – klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy iż:
  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, tel. 54 282 61 54, adres e-mail: pcpr.wesolowska@aleksandrow.pl,
  3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ww Rozporządzenia,
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 5.Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
  1. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa,,
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  3. Pana/i dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.
 

OGŁOSZENIE

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim  poszukuje  kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Rodziną zastępczą oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka może zostać małżeństwo lub osoba samotna chcąca dzielić się swoją dobrocią, radością i miłością, oraz która chce i może stworzyć rodzinę zastępczą dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w rodzinach biologicznych. Szczegółowych informacji na temat udzielają: kierownik, pracownik socjalny  i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:
  • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 3, w godzinach 7.30 – 15.30, w pokoju nr 2,
  • telefonicznie: 54 282 61 54 nr wewnętrzny: 104, 105, 107,
telefon komórkowy:  509 379 876 lub 514 542 555. Ulotka na kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka - ulotka  

logo proj

W ramach realizacji Projektu „Rodzina w Centrum” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim zapewnia poradnictwo: -pedagogiczne -prawne -psychologiczne -mediacje rodzinne Osoby zainteresowane wyżej wymienionym wsparciem prosimy o zgłaszanie się do  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, pokój nr 5 w godzinach 7.30-15.30, bądź kontakt telefoniczny nr: 54-282-61-54 wewnętrzny 105,114; 509-379-876;514-542-555.Szczegółowych informacji o realizacji projektu udzielają pracownicy tutejszego Centrum: Monika Kochanowska oraz Arleta Najder i Karolina Kamińska.  

logo projOgłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ogłasza nabór na szkolenie dla wolontariuszy dla rodzin zastępczych. Szkolenie jest nieodpłatne, ma na celu przygotowanie uczestników do współpracy z rodzinami zastępczymi. Informujemy, iż jest to szkolenie jednodniowe, trwające osiem godzin, które odbędzie się w siedzibie tutejszego Centrum, przy ulicy Sikorskiego 3, w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Monika Kochanowska w siedzibie tutejszego Centrum, w pokoju  nr 5 lub telefonicznie 54 282 61 54 nr wewnętrzny  114, 509 379 876, 514 542 555. Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej https://pcpr-aleksandrow.rbip.mojregion.info/rodzina-w-centrum/ oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  ul. Sikorskiego 3, w godzinach 7.30 – 15.30. Szkolenie realizowane jest w Projekcie partnerskim pn. ‘Rodzina w Centrum”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020r.     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ul. Sikorskiego 3 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel. 54 282 61-54; 509 - 379 - 876; 514 - 542 - 555 Fax 54 282 61-54 E-mail: pcpr.sekretariat@aleksandrow.pl
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 -15:30
Wtorek 7:30 -15:30
Środa 7:30 -15:30
Czwartek 7:30 -15:30
Piątek 7:30 -15:30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>