Życzenia z okazji

Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

      Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę.Wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki. To jeden z większych darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi. I na szczęście przybywa ludzi, którzy chcą pójść tą szlachetną ścieżką. Rodzinne Domy Dziecka oraz Rodziny Zastępcze otaczają opieką coraz większą liczbę dzieci.                Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego składamy gorące podziękowania i życzymy wielu sił, zrozumienia, cierpliwości oraz doświadczania samego dobra w pełnieniu tak ważnej misji - rodzicielstwa zastępczego.

 Z wyrazami szacunku

Dariusz Wochna  Starosta Aleksandrowski

Małgorzata Wesner Kierownik Powiatowego Centrum

Pomocy  Rodzinie w Aleksandrowie  Kujawskim

Ochrona Danych Osobowych – klauzula informacyjna Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych        w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), dalej RODO informuję, że:
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
2.Inspektor Ochrony Danych – wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach swoich danych osobowych  pod numerem telefonu 54 282 61-54,  e-mail: pcpr_aleks@wp.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1.
  1. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4.Posiada Pan/i prawo do: – dostępu danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, – sprostowania danych osobowych, – usunięcia danych, – ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – przenoszenia danych, – prawo do sprzeciwu, – cofnięcia w dowolnym momencie zgodny na przetwarzanie danych, których przetwarzanie odbywa się na Pana/i  zgodę w każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/i  danych osobowych, ale cofniecie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem, – wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5.Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 6.Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z zasadami przechowywania akt i klasyfikacji archiwalnej. 7.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – dane nie podlegają profilowaniu.    

OGŁOSZENIE

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim  poszukuje  kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Rodziną zastępczą oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka może zostać małżeństwo lub osoba samotna chcąca dzielić się swoją dobrocią, radością i miłością, oraz która chce i może stworzyć rodzinę zastępczą dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w rodzinach biologicznych. Szczegółowych informacji na temat udzielają: kierownik, pracownik socjalny  i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:
  • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 3, w godzinach 7.30 – 15.30, w pokoju nr 2,
  • telefonicznie: 54 282 61 54 nr wewnętrzny: 104, 105, 107,
telefon komórkowy:  509 379 876 lub 514 542 555. Ulotka na kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka - ulotka  

logo proj

W ramach realizacji Projektu „Rodzina w Centrum” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim zapewnia poradnictwo: -pedagogiczne -prawne -psychologiczne -mediacje rodzinne Osoby zainteresowane wyżej wymienionym wsparciem prosimy o zgłaszanie się do  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, pokój nr 5 w godzinach 7.30-15.30, bądź kontakt telefoniczny nr: 54-282-61-54 wewnętrzny 105,114; 509-379-876;514-542-555.Szczegółowych informacji o realizacji projektu udzielają pracownicy tutejszego Centrum: Monika Kochanowska oraz Arleta Najder i Karolina Kamińska.  

logo projOgłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ogłasza nabór na szkolenie dla wolontariuszy dla rodzin zastępczych. Szkolenie jest nieodpłatne, ma na celu przygotowanie uczestników do współpracy z rodzinami zastępczymi. Informujemy, iż jest to szkolenie jednodniowe, trwające osiem godzin, które odbędzie się w siedzibie tutejszego Centrum, przy ulicy Sikorskiego 3, w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Monika Kochanowska w siedzibie tutejszego Centrum, w pokoju  nr 5 lub telefonicznie 54 282 61 54 nr wewnętrzny  114, 509 379 876, 514 542 555. Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej https://pcpr-aleksandrow.rbip.mojregion.info/rodzina-w-centrum/ oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  ul. Sikorskiego 3, w godzinach 7.30 – 15.30. Szkolenie realizowane jest w Projekcie partnerskim pn. ‘Rodzina w Centrum”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020r.     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ul. Sikorskiego 3 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel. 54 282 61-54; 509 - 379 - 876; 514 - 542 - 555 Fax 54 282 61-54 E-mail: pcpr_aleks@wp.pl
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 -15:30
Wtorek 7:30 -15:30
Środa 7:30 -15:30
Czwartek 7:30 -15:30
Piątek 7:30 -15:30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>