Programy

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.01.2018 Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2022 Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Powiatowy program działań profilaktycznych mający na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemowy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 Szczegóły