Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-01-12 13:34:32 Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2022 Szczegóły
2 2017-06-02 14:48:14 Fotorelacja z obchodów dnia rodzicielstwa zastępczego Szczegóły
3 2017-01-11 13:14:00 Powiatowy program działań profilaktycznych mający na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2016 – 2020 Konwencja o Prawach Dziecka – przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989 r. zakłada, że: „(…) rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko rozwoju i… Szczegóły
4 2017-01-11 12:57:37 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemowy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 Preambuła do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wskazuje na fakt, iż przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia… Szczegóły
5 2016-12-23 10:50:21 Zapytanie ofertowe zakup oleju Szczegóły
6 2016-06-29 12:51:22 Z ASASA Szczegóły
7 2016-06-29 09:26:31 Poradnictwo psychologiczne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim w okresie od 13 stycznia 2016 r. do 29 czerwca 2016 r., zapewnia poradnictwo psychologiczne osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieciom… Szczegóły
8 2016-06-16 08:43:22 Poradnictwo prawne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim w okresie od 01 marca 2016 r. do 19 grudnia 2016 r., zapewnia poradnictwo prawne osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieciom… Szczegóły
9 2016-06-14 13:01:42 1 22222 Szczegóły
10 2016-06-14 13:00:25 jhjhjh hghghgh Szczegóły
« 1 2 »