Rodzina w Centrum 2

logo rwc2

OGŁOSZENIE

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ogłasza nabór na szkolenie dla wolontariuszy dla rodzin zastępczych. Szkolenie jest nieodpłatne, ma na celu przygotowanie uczestników do współpracy                        z rodzinami zastępczymi. Informujemy, iż jest to szkolenie jednodniowe, trwające osiem godzin, które odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy ulicy Sikorskiego 3, w Aleksandrowie Kujawskim.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Monika Kochanowska           i Joanna Migdalska w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                w Aleksandrowie Kujawskim, w pokoju nr 5 lub telefonicznie 54 282 61 54  nr wewnętrzny  114, 509 379 876, 514 542 555.

  Formularze zgłoszeniowe:

Formularz zgloszeniowy uczestnika_RWC2 cz.1

Dane uczestników projektu_RWC2 cz.2

Oswiadczenie uczestnika projektu-RWC2 cz.3

Diagnoza_RWC2 cz.4

oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  ul. Sikorskiego 3, w godzinach 7.30 – 15.30.

Szkolenie realizowane jest w Projekcie partnerskim pn. „Rodzina w Centrum 2”,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020r.

 

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim w partnerstwie  z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu realizuje projekt „Rodzina  w Centrum 2”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług społecznych  i zdrowotnych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W ramach projektu od 1 lipca 2018r. Centrum zapewnia specjalistyczne usługi wsparcia dla rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych a także osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rodziny/ osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z:

1) specjalistycznego poradnictwa rodzinnego: pedagogicznego, prawnego, psychologicznego, psychiatrycznego,

2) mediacji rodzinnych,

3) warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie oraz zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów,

4) warsztatów socjoterapeutycznych dla osób przebywających w pieczy,

5) grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych,

6) wyjazdów edukacyjnych wzmacniających więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi,

7) warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

8) warsztatów dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i naturalnych pt. „Moje emocje”.

Ponadto zapewniamy:

1) usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych pomoc w podniesieniu   bądź uzyskaniu kwalifikacji poprzez bony edukacyjne,

2) szkolenie dla wolontariuszy dla rodzin zastępczych.

Szczegółowych informacji o formach wsparcia w ramach projektu udziela Monika Kochanowska i Joanna Migdalska w siedzibie  Centrum w pokoju  nr 5 lub pod telefonem 54 282 61 54   wew. 114 oraz  509 379 876, 514 542 555.

 

Rekrutacja do projektu „Rodzina w  Centrum 2″

 W celu zgłoszenia się do projektu „Rodzina w Centrum 2″ osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć następujące dokumenty:
Formularz zgłoszeniowy uczestnika„:
Dane uczestnika w projekcie:
Oświadczenie uczestnika projektu:
diagnozę potrzeb uczestnika wypełnioną wspólnie z pracownikiem PCPR:

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać:
– w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Rodzina w Centrum 2”,
– pod numerem telefonu: 54 282 61 54 wewn. 114, 514 542 555, 509 379 876 oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim  przy ul. Sikorskiego 3, w  godzinach 7.30 – 15.30, w pokoju nr 5.

logo rwc2

Projekt partnerski „Rodzina w Centrum 2″

 Projekt partnerski „Rodzina w Centrum 2″ realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO WKP 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowany do realizacji   od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2020r. Jest to kontynuacja projektu „Rodzina  w Centrum”, którego realizacja zakończyła się 30 czerwca 2018r.

Tytuł projektu:

Rodzina w Centrum 2

Program operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020

Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo

Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Realizator:

Lider projektu:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Partnerzy:

– Powiat Aleksandrowski- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim

– łącznie 23 partnerów : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz 3 Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie.

Dane finansowe:

Koszt całkowity projektu: 12 619 231, 90 zł

Kwota dofinansowania: 10 726 347, 11 zł

Wkład własny: 985 455 zł

Powiat Aleksandrowski:

Koszt całkowity projektu: 723 753,00 zł

Termin realizacji:

od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2020r.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin  w województwie kujawsko- pomorskim.

Planowane efekty:

  1. Zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko- pomorskim.
  2. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
  3. Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.
  4. Utworzenie mieszkań treningowych.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>